Fågelarter 2023

Maj 2023

Sumpvipa (White-tailed Lapwing) vid Fågeltornsparkeringen Getterön, Halland
Sumpvipa
Gulärla (Yellow Wagtail) vid Stora Amundö, Göteborg
Gulärla
Korp (Raven) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Korp
Sävsparv (Reed Bunting) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Sävsparv
Vitsjtärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitstjärnig blåhake
Rödstjärt (Common Redstart) vid Morups Tånge Fyr, Halland
Rödstjärt
Stenskvätta (Northern Wheatear) vid Morups Tånge Fyr, Halland
Stenskvätta
Småspov (Whimbrel) vid Glommens Sten, Halland
Småspov
Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Högryd, Halland
Lärkfalk
Pilfink (Tree Sparrow) vid Morups Tånge Fyr, Halland
Pilfink
Brun glada (Black Kite) vid Högryd, Halland
Brun glada
Brun kärrhök (Marsh Harrier) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Brun kärrhök
Enkelbeckasin (Common Snipe) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Enkelbeckasin
Grönbena (Wood Sandpiper) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Grönbena

April 2023

Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Munkagårdsfloen, Halland
Svartsnäppa
Stenfalk (Merlin) vid Högryd, Halland
Stenfalk
Trädkrypare vid Stora Amundö, Göteborg
Trädkrypare
Storskrake (Goosander) vid Stora Amundö, Göteborg
Storskrake
Stare (Common Starling) vid Stora Amundö, Göteborg
Stare
Ringduva vid Stora Amundö, Göteborg
Ringduva
Härfågel (Hoopoe) vid Torslanda Golf, Göteborg
Härfågel
Vinterhämpling (Twite) vid Stora Amundö, Göteborg
Vinterhämpling
Gravand vid Munkagårdsfloen, Halland
Gravand
Sothöna vid Munkagårdsfloen, Halland
Sothöna
Tofsvipa vid Trönninge Ängar, Halland
Tofsvipa
Vit stork (White Stork) vid Attorp utanför Varberg, Halland
Vit stork
Vitsjtärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitstjärnig blåhake
Taltrast (Song Thrush) vid Stora Amundö, Göteborg
Taltrast
Sävsparv (Reed Bunting) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Sävsparv
Brudand (Wood Duck) vid Getteröns naturreservat, Varberg
Brudand
Kungsfågel (Goldcrest) vid Getteröns Naturcentrum utanför Varberg, Halland
Kungsfågel
Mandarinand (Mandarine Duck) vid Getteröns naturreservat utanför Varberg, Halland
Mandarinand
Röd glada (Red kite) vid Morups Tånge, Halland
Röd glada
Blåvingad årta (Blue-winged Teal) vid Smedsgård strandängar utanför Varberg, Halland
Blåvingad årta
Snösparv vid Morups Tånge, Halland
Snösparv
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Båtafjorden, Halland
Svarthakad buskskvätta

Mars 2023

Jaktfalk (Gyr Falcon) vid Agerör utanför Falkenberg, Halland
Jaktfalk
Mandarinand (Mandarine Duck) vid Klippan, Göteborg
Mandarinand
Stjärtmes (Long-tailed Tit) vid Gunnestorps mosse, Hisingsparken i Göteborg
Stjärtmes
Gärdsmyg (Wren) vid Stora Amundö, Göteborg
Gärdsmyg
Sånglärka (Skylark) vid Stora Amundö, Göteborg
Sånglärka
Strandskata (Oystercatcher) vid Stora Amundö, Göteborg
Strandskata
Mindre sångsvan (Tundra Swan) vid Risarp utanför Falkenberg, Halland
Mindre sångsvan

Februari 2023

Vattenpiplärka (Water Pipit) vid Näsbokrok, Halland
Vattenpiplärka
Gulsparv (Yellowhammer) vid Modellflygplatsen i Falkenberg, Halland
Gulsparv
Svarthakad buskvätta (Stonechat) vid Glommens sten, Halland
Svarthakad buskskvätta
Havsörn (White-tailed Eagle) vid Getteröns naturreservat i Halland
Havsörn
Sparvuggla (Pygmy Owl) vid Gunnestorps mosse, Hisingsparken i Göteborg
Sparvuggla
Rubinnäktergal (Siberian rubythroat) i Trollhättan
Rubinnäktergal
Bergand (Scaup) vid Amundö Marina, Göteborg
Bergand
Blåvingad årta (Blue-winged Teal) vid Lunds reningsverk, Skpne
Blåvingad årta

Januari 2023

Baltimoretrupial (Baltimore oriole) vid Förslöv, Skåne
Baltimoretrupial
Stenknäck (Hawfinch) vid Förslöv, Skåne
Stenknäck
Engelsk sädesärla (Pied Wagtail) vid Skrea strand, Halland
Engelsk sädesärla
Jorduggla (Short-eared Owl) när Morups Tånge i Halland
Jorduggla
Skäggmes (Bearded Tit) vid Sythåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg
Skäggmes
Blåmes (Blue Tit) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Blåmes
Skärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Skärsnäppa
Toppskarv (European Shag) vid Korshamn, Morups Tånte i Halladn
Toppskarv