Havssula (Gannet)

Havssula är en stor fågel med spretiga långa vingar och har ett vingspann på mellan 165-180 cm. Fjäderdräkten hos en adult havssula är vit med svarta handpennor.

Erik Rosenberg skriver bland annat; ”Sulan är stor som en gås, snövit med gul brytning på huvudet och hals med svarta vingspetsar. Hon verkar svanlik, där hon flyger över vattnet. Då hon vänder blir det något av en vit stork över henne. Bland måsarna bryter hon av på mycket långt håll genom sin bländvita dräkt. Under fiske flyger han som en jättetärna sakta av och an på stor höjd, 20-30 meter, riktar den kraftiga tillspetsade näbben nedåt och spanar efter fiskstim i djupet, så girar han till, lägger samman vingarna och faller som ett tappat järnspett, vattnet sprutar högt, när hon försvinner och först efter en lång stund, upp till en halv minut, kommer hon alltså upp till ytan med eller utan sill i näbben.”

Havssula (Gannet) vid Glommens sten, Halland 05/04/2021
Glommens Sten, Halland 05/04/2021

Havssula (Gannet) vid GLommens Sten, Halland

Havssula (Gannet) vid GLommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 30/09/2018
Havssula (Gannet) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 11/05/2018

Havssula (Gannet), Glommens Sten, Halland

Havssula (Gannet), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 06/08/2017
Havssula (Gannet), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 29/05/2017

Havssula (Gannet), Glommens Sten, Halland

Havssula (Gannet), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 09/08/2016
Havssula (Gannet), Grosshamn, Bohuslän
Grosshamn, Bohuslän, 26/09/2014

Havssula (Gannet), Fredrikshamn hamn, Danmark

Havssula (Gannet), Fredrikshamn hamn, Danmark
Fredrikshamn hamn, Danmark, 30/11/2007

Havssula (Gannet), Vinga, Göteborgs skärgård
Havssula (Gannet), Vinga, Göteborgs skärgård
Havssula (Gannet), Vinga, Göteborgs skärgård

Havssula (Gannet), Vinga, Göteborgs skärgård
Vinga, Göteborgs skärgård, 29/09/2006

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo