Tofsvipa (Northern Lapwing)

Tofsvipa är en vadarfågel som tillhör familjen pipare. Den heter Vanellus vanellus på latin vilket betyder sädesvanna. Det syftar på ljudet som tofsvipan orsakar när den flyger och ändrar riktning, vilket erinrar om det ljud som uppstår då man skakar om en sädesvanna för att rensa säden. Har en lock nacktofs. Hanen har svart strupe och bröstband samt grönskimrande mörk rygg. Tofsvipa har breda vingar som är ljusa på undersidan och mörka på ovansidan.

Tofsvipa (Northern Lapwing) vid Fågeltornsparkeringen Getteröns Naturreservat i Halland
Fågeltornsparkeringen Getteröns Naturreservat i Halland 15/04/2018

Tofsvipa (Northern Lapwing), Fågeltornsparkeringen Getteröns naturreservat, Halland

Tofsvipa (Northern Lapwing), Fågeltornsparkeringen Getteröns naturreservat, Halland
Fågeltornsparkeringen Getteröns naturreservat, Halland 06/05/2016
Tofsvipa (Northern Lapwing), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 03/10/2015

Tofsvipa (Northern Lapwing), Sebybadet, Öland

Tofsvipa (Northern Lapwing), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015
Tofsvipa (Northern Lapwing), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/04/2013
Tofsvipa (Northern Lapwing), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/03/2011
Tofsvipa (Northern Lapwing), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 19/05/2010
Tofsvipa (Northern Lapwing), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 18/05/2008
Tofsvipa (Northern Lapwing), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 10/06/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot