Spillkråka (Black Woodpecker)

Spillkråka heter Cryocopus martius på latin. Det betyder ungefär, ”Den som träget arbetar med träd”, samt namnet på en helig fågel i Rom som var tillägnad krigsguden Mars.
Spillkråkan är den största av Europas hackspettar med en längd av 46 cm. Den är helsvart med endast rött på huvudet.
Häckar i hela landet med undantag för fjällen med omgivande björkskogsregioner.
Hörs ofta med ett vittljudande starkt ”kly-kly-kly” som påminner mycket om gröngölingens läte. Har även ett långt utdraget klagande läte.

Spillkråka (Black Woodpecker), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 09/09/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta