Fisktärna (Common Tern)

Fisktärna heter Sterna hirundo på latin. Det betyder, tärna och svala. Det är också vår
vanligaste tärna. Svår att skilja åt från silvertärnan. Vita kinder, hals och undersida.

Fisktärnan är mycket lik silvertärnan men till skillnad från denna har fisktärnan lite grövre huvud och kropp och något bredare vingar. Som helhet ser fisktärnans vingar i flykten ut att sitta på mitten av kroppen medan silvertärnans ser ut att sitta längre fram.

Grå ovansida. Svart panna, hjässa och nacke. Näbben röd med en svart pets. I profil ser näbben ut att vara lätt nedåtböjd.

Fisktärna - Sterna hirundo - Common Tern vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 02/07/2022

Fisktärna - Sterna hirundo - Common Tern vid Haga Kile, Göteborg
Fisktärna - Sterna hirundo - Common Tern vid Haga Kile, Göteborg

Fisktärna - Sterna hirundo - Common Tern vid Haga Kile, Göteborg
Haga Kile, Göteborg 30/06/2022
Fisktärna (Common Tern) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 31/07/2021

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg
Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 24/07/2021

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg
Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 23/07/2021
Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö söder om Göteborg 06/07/2021

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö

Fisktärna (Common Tern) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 12/06/2021

Fisktärna (Common Tern) vid Sebybadet, Öland

Fisktärna (Common Tern) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 22/07/2020
Fisktärna (Common Tern), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 31/07/2016

Fisktärna (Common Tern), Glommens Sten, Halland

Fisktärna (Common Tern), Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland, 06/05/2016
Fisktärna (Common Tern), Båtafjorden, Halland
Båtafjorden, Halland, 30/05/2015
Fisktärna (Common Tern), Bibybron, Hedfjärden, Eskilstuna
Bibybron, Hedfjärden, söder om Eskilstuna, 28/06/2013
Fisktärna (Common Tern), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 13/05/2007
Fisktärna (Common Tern), Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg, 25/05/2006
Fisktärna (Common Tern), Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 20/05/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule