Skogssnäppa (Green Sandpiper)

Skogssnäppan hör samman med skogen mer än någon annan småvadare utom morkulla. Ser man en traststor, spetsvingad, rätt långbent fågel som till färgen är svartaktig med lysande vit övergump som med stark fart och något sidokastande plötsligt fara upp från ett dike eller tjärn eller kärr i barrskogen så är det utan tvekan en skogssnäppa. I Sverige häckar skogssnäppan över stora delar av landet.

Skogssnäppa vid nya fotogömslet Getteröns naturreservat, Varberg
Skogssnäppa vid nya fotogömslet Getteröns naturreservat, Varberg

Skogssnäppa vid nya fotogömslet Getteröns naturreservat, Varberg
Nya fotogömslet Getteröns naturreservat, Varberg 01/07/2022

Skogssnäppa (Green Sandpiper) vid Sebybadet, Öland

Skogssnäppa (Green Sandpiper) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 04/08/2021
Skogssnäppa (Green Sandpiper) vid Fotogömslet, Getterön i Varberg
Fotogömslet, Getterön i Varberg 05/08/2020

Skogssnäppa (Tringa ochropus) Green Sandpiper vid Getterön, Halland

Skogssnäppa (Tringa ochropus) Green Sandpiper vid Getterön, Halland
Getterön, Halland 30/07/2017

Skogssnäppa (Tringa ochropus) Green Sandpiper vid Getterön, Halland

Skogssnäppa (Tringa ochropus) Green Sandpiper vid Getterön, Halland

Skogssnäppa (Tringa ochropus) Green Sandpiper vid Getterön, Halland
Getterön, Halland 16/08/2015

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot