Rödstjärt (Common Redstart)

Rödstjärt heter Phoenicurus phoenicurus på latin. Det kommer från grekiskan och betyder purpurröd stjärt. Hannen i häckningsdräkt är färggrann med vit panna, svart strupe och grå mantel. Stjärt och undersida rödbrun. Honan är oansenligare färgad, brunaktig med ljus undersida och tegelröd stjärt.

Rödstjärt (Common Redstart) vid Morups Tånge, Halland
Rödstjärt (Common Redstart) vid Morups Tånge, Halland
Rödstjärt (Common Redstart) vid Morups Tånge, Halland

Rödstjärt (Common Redstart) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 06/05/2023

Rödstjärt (Common Redstart) vid Gävunda i Dalarna
Rödstjärt (Common Redstart) vid Gävunda i Dalarna
Rödstjärt (Common Redstart) vid Gävunda i Dalarna

Rödstjärt (Common Redstart) vid Gävunda i Dalarna
Gävunda i Dalarna 09/07/2022
Rödstjärt (Common Redstart) vid Amundövik söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 01/05/2022
Rödstjärt (Common Redstart) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 08/07/2021
Rödstjärt (Common Redstart) vid Strandängen, Stora Amundö utanför Göteborg
Strandängen, Stora Amundö 28/04/2021

Rödstjärt (Common Redstart) vid Ölands Södra Udde, Öland

Rödstjärt (Common Redstart) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 20/05/2020
Rödstjärt ( Common Redstart) vid Amundövik, Göteborg
Amundövik, Göteborg 02/05/2020
Rödstjärt (Common Redstart) vid Amundövik, Göteborg
Amundövik, Göteborg 25/04/2020
Rödstjärt (Common Redstart) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 11/10/2018
Rödstjärt (Common Redstart), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 31/05/2017

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland
Getterön, Halland 16/08/2015
Rödstjärt (Common Redstart), Amundövik, Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg 19/06/2011

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland
Sandviks Camping, Öland 22/05/2011

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rubinnäktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta |Medelhavsstenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Baltimoretrupial | Bergstaigasångare | Bergsångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Gräshoppsångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Tajgasångare | Trastsångare | Trädgårdssångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare