Rödstjärt (Common Redstart)

Rödstjärt heter Phoenicurus phoenicurus på latin. Det kommer från grekiskan och betyder purpurröd stjärt. Hannen i häckningsdräkt är färggrann med vit panna, svart strupe och grå mantel. Stjärt och undersida rödbrun. Honan är oansenligare färgad, brunaktig med ljus undersida och tegelröd stjärt.

Rödstjärt (Common Redstart) vid Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 11/10/2018
Rödstjärt (Common Redstart), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland 31/05/2017

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland

Rödstjärt (Common Redstart), Getterön, Halland
Getterön, Halland 16/08/2015
Rödstjärt (Common Redstart), Amundövik, Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg 19/06/2011

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland

Rödstjärt (Common Redstart), Sandviks Camping, Öland
Sandviks Camping, Öland 22/05/2011

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Bergstaigasångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Taigasångare | Trastsångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare