Svartsnäppa (Spotted Redshank)

Svartsnäppa heter Tringa erythropus på latin. Tringa betyder ”levandes vid vattnet” och erythropus betyder ”rödfotad”. En svartsnäppa är c:a 30 cm med ett vingspann på c:a 65 cm. Sommardräkten är svart med vita fläckar, svarta ben. Den har ljusgrå vinterdräkt med vit buk, vitt ögonbryn och rödaktiga ben. I flykten syns en vit kil på ryggen som syns när den flyger. Häckar i inre Norrland. Syns i övriga landet under flyttningen.

Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Munkagårdsfloen, Halland
Munkgagårdsfloen, Halland 30/04/2023
Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 09/09/2022
Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 03/08/2022
Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 28/08/2021

SVartsnäppa (Spotted Redshank) vid Munkagårdsfloen i Halland
Svartsnäppa (Spotted Redshank) vid Munkagårdsfloen i Halland

Svartsnäppa (Spotted Redhank) vid Munkagårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen i Halland 12/06/2021

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland 25/09/2016

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg 01/08/2012
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg 05/09/2010

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg 21/08/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot