Svartsnäppa (Spotted Redshank)

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland, 25/09/2016

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/06/2013
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/08/2012
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/09/2010

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/08/2010