Svartsnäppa (Spotted Redshank)

Svartsnäppa heter Tringa erythropus på latin. Tringa betyder “levandes vid vattnet” och erythropus betyder “rödfotad”. En svartsnäppa är c:a 30 cm med ett vingspann på c:a 65 cm. Sommardräkten är svart med vita fläckar, svarta ben. Den har ljusgrå vinterdräkt med vit buk, vitt ögonbryn och rödaktiga ben. I flykten syns en vit kil på ryggen som syns när den flyger. Häckar i inre Norrland. Syns i övriga landet under flyttningen.

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland
Fotogömslet, Getteröns naturreservat, Halland, 25/09/2016

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/06/2013
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 01/08/2012
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/09/2010

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Svartsnäppa (Spotted Redshank), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 21/08/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot