Blåvingad årta (Blue-winged Teal)

Blåvingad årta, hane, är omisskännlig med en stor vit halvmåne vid näbbroten, grått huvud med svart panna, ljusbeige bröst och kroppsidor med grå prickar. Den har svart stjärt med en stor vit prick på sidan. När den flyger ser man de klarblå övre vingtäckarna
Honan är mer anonym i sin teckning. Blåvingad årta är en sällsynt amerikansk fågelart här i Sverige.

Blåvingad årta, Trönninge ängar, söder om Halmstad, Halland
Trönninge ängar, söder om Halmstad, Halland 27/04/2013

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake