Sånglärka (Skylark)

Sånglärka heter Alanda avensis på latin. Det betyder lärkan levandes i åkern. Storleken är 16-18 cm. Bröstet är gulbrunt med mörka streck. Buken är gulvit. På huvudet finns en liten tofs som inte alltid syns. I flykten kan man se dess vita yttre stjärtpennor samt vita vingbakkant. Sånglärka har en mycket intensiv sång som kan pågå 3-15 minuter. Ofta högt upp i luften.

Sånglärka (Skylark) vid Stora Amundö, Göteborg

Sånglärka (Skylark) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 10/03/2023
Sånglärka (Skylark) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 21/07/2022
Sånglärka (Skylark) vid Torlslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 22/07/2021
Sånglärka (Skylark) vid Torslandaviken, Göteborg 14/03/2020
Torslandaviken, Göteborg 14/03/2020
Sånglärka (Skylark) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 08/06/2019
Sånglärka (Skylark) längs fyrvägen Ölands Södra Udde
Längs fyrvägen Ölands Södra Udde 07/05/2018
Sånglärka (Skylark), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 06/05/2016
Sånglärka (Skylark), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 18/04/2015
Sånglärka (Skylark), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland 26/05/2014

Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg

Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 05/05/2013
Sånglärka (Skylark), Ekelunda, Öland
Ekelunda, Öland 21/05/2011
Sånglärka (Skylark), Ottenby, södra Öland
Ottenby, södra Öland 22/05/2010
Sånglärka (Skylark), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 20/04/2009

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv