Berglärka (Horned Lark)

Berglärka kallas Eremophila alpestris på latin. Eremophila betyder ungefär – den som tycker om öken. Alpestris betyder – hörandes till bergen. Berglärka är i storlek som sånglärka med ljus buk och i övrigt brun och brunspräcklig förutom huvudet som är gult och svart, och på när håll kan man även se två hornlika tofsar. Berglärka häckar sällsynt i norra ”fjällkedjan” och vintertid ses den även vid kusterna i södra Sverige.

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 13/11/2022

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 30/10/2022

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 31/10/2021
Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge 28/02/2021
Berglärka (Horned Lark) vid Mudderdammen, Torslandaviken utanför Göteborg
Mudderdammen, Torslandaviken utanför Göteborg 09/01/2021

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 08/11/2020
Berglärka (Horned Lark) vid Torslandaviken utanför Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 14/03/2020

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland

Berglärka (Horned Lark) vid Korshamn, Morups Tånge i Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 03/02/2019
Berglärka (Horned Lark) Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/01/2018

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Björkäng havsbad, Halland
Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Björkäng havsbad, Halland
Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Björkäng havsbad, Halland

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Björkäng havsbad, Halland
Björkäng havsbad, Halland, 15/02/2015

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Torslanda Golfbana

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Torslanda Golfbana
Torslanda Golfbana, Göteborg, 18/01/2014

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Stora Amundö
Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Stora Amundö
Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Stora Amundö
Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Stora Amundö

Berglärka, Eremophila alpestris, Horned Lark, Stora Amundö
Stora Amundö, söder om Göteborg, 06/10/2012

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv