Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope)

Smalnäbbad simsnäppa heter Phalaropus lobatus vilket betyder ungefär ”fågeln med flikar på fötterna som liknar en sothöna”. Storlek 18-19 cm. Smalnäbbad simsnäppa har en mycket tunn och spetsig näbb. Här är honan mer färgrik i dräkten än hanen. Grått huvud med vit haklapp och ett rostrött band som går från nacken längs med halssidorna. Två breda rostbruna streck går längs med den svarta ryggen. Simmar ofta runt i snäva cirklar under din jakt på föda.

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) vid Stora Amundön, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg 24-24/08/2020

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) norr om Stenåsabadet, Öland

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope) norr om Stenåsabadet, Öland
Norr om Stenåsabadet, Öland 22/05/2020
Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 01/06/2017

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge

Smalnäbbad simsnäppa (Red-necked Phalarope), Korshamn, Morups Tånge
Morups Tånge, Falkenberg i Halland, 18/08/2007

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot