Lommar – Storkar (Loons-Storks)

Lommar (Loons)

Smålom - Gavia stellata - Red-throated Diver
Smålom
Storlom - Gavia arctica - Black-throated Diver
Storlom
Vitnäbbad islom - Gavia adamsii - Yellow-billed Diver
Vitnäbbad islom
Svartnäbbad islom - Gavia immer - Common Loon
Svartnäbbad islom

Doppingar (Grebes)

Skäggdopping - Podiceps cristatus - Great Crested Grebe
Skäggdopping
Smådopping - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe
Smådopping
Gråhakedopping - Podiceps grisegena - Red-necked Grebe
Gråhakedopping
Svarthakedopping - Podiceps auritus - Slavonian Grebe
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping - Podiceps nigricollis - Black-necked Grebe
Svarthalsad dopping

Stormfåglar, liror och havssulor (Fulmars, Shearwaters and Gannets)

Stormfågel - Fulmarus glacialis - Northern Fulmar
Stormfågel
Mindre lira - Puffinus puffinus - Manx Shearwater
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala - Oceanodroma leucorhoa - Leach’s storm petrel
Klykstjärtad stormsvala
Havssula - Morus bassanus - Gannet
Havssula

Skarvar (Cormorants)

Dvärgskarv - Phalacrocorax pygmeus - Pygmy Cormorant
Dvärgskarv
Storskarv - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant
Storskarv
Toppskarv - Phalacrocorax aristotelis - European Shag
Toppskarv

Storkar, hägrar ibisar och flamingos (Storks, Herons, Ibises and Flamingos)

Dvärgrördrom - Ixobrychus minutus - Little Bittern
Dvärgrördrom
Rördrom - Botarus stellaris - Eurasian Bittern
Rördrom
Kohäger - Bubulcus ibis - Cattle Egret
Kohäger
Rallhäger - Ardeola ralloides - Squacco Heron
Rallhäger
Natthäger - Nycticorax nycticorax - Night Heron
Natthäger
Silkeshäger - Egretta garzetta - Little Egret Heron
Silkeshäger
Ägretthäger - Ardea alba - Great white Heron
Ägretthäger
Gråhäger - Ardea cinerea - Grey Heron
Gråhäger
Purpurhäger - Ardea purpurea - Purple Heron
Purpurhäger
Västlig revhäger - Egretta gularis gularis - Western Reef Heron
Västlig revhäger
Svart stork - Ciconia nigra - Black Stork
Svart stork
Vit stork - Ciconia ciconia - White Stork
Vit stork
Bronsibis - Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
Bronsibis
Skedstork - Platalea leucorodia - Spoonbill
Skedstork
Flamingo - Phoenicopterus roseus - Flamingo
Flamingo