Rödhalsad gås (Red-breasted Goose)

Rödhalsad gås är omisskännlig till sitt utseende. Fjäderdräkten är svart med mindre vita partier. Bröstet och halsen är rödbrun med vita kanter. Näbben är kort. Fågeln blir cirka 55 centimeter lång. I flykten syns den korta halsen och svarta buken. Ofta svår att upptäcka i blandade artflockar på marken.  Den uppträder då ofta tillsammans med andra Branta-arter i samma storlek, som prutgås eller vitkindad gås.
Rödhalsad gås är en flyttfågel som häckar på tundran i Ryssland. Populationen har minskat kraftigt under kort tid och arten kategoriseras som sårbar. Den övervintrar i centrala Asien eller södra Europa. Små grupper återfinns också vintertid som i Nederländerna.

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) söder om Albrunna, Öland

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) söder om Albrunna, Öland
Söder om Albrunna, Öland, 15/10/2021

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) söder om Gräsgård, Öland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) söder om Gräsgård, Öland

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) söder om Gräsgård, Öland
Söder om Gräsgård, Öland 10/10/2021
Rödhalsad gås (Red breasted Goose) vid Smedsgård, söder om Varberg, Halland
Smedsgård, söder om Varberg, Halland 03/04/2020

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) längs Fyrvägen Ölands Södra Udde
Längs Fyrvägen Ölands Södra Udde 19/05/2019

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby skjutbanedunge, Öland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby Skjutbanedunge, Öland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby Skjutbanedunge, Öland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby Skjutbanedunge, Öland

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose) vid Össby Skjutbanedunge, Öland
Össby Skjutbanedunge, Öland 08/10/2018

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland

Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland 03/04/2015
Rödhalsad gås (Red-breasted Goose), Galterö, Göteborg södra skärgård
Galterö, Göteborg södra skärgård 14/07/2007

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand