Aftonfalk (Red-footed Falcon)

Aftonfalk heter Falco vespertinus på latin. Falco betyder ”skära” och syftar på den skarpa krökta näbben. Vespertinus betyder hörandes till aftonen. Adult hane av aftonfalk är sotigt grå med faluröda benfjädrar och undergump. Adult hona aftonfalk har en rostgul och svagt streckad undersida och blågrå tvärvattrad ovansida. Aftonfalk är en liten insektsätande falk som häckar i Östeuropa och Asien. Under vår/försommar och höst observeras aftonfalk sparsamt här i Sverige.

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Österbua, Värö i Halland

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Österbua, Värö i Halland

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Österbua, Värö i Halland
Österbua, Värö i Halland 29/08/2020

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland
Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland
Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland
Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland

Aftonfalk (Red-footed Falcon) vid Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland
Björnhults golfbana, Falkenberg, Halland 07/09/2019

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Åby nära Sandby på Öland

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Åby nära Sandby på Öland
Åby nära Sandby på Öland 19/05/2019
Aftonfalk (Red-footed Falcon), Enetri, Mörbylånga, Öland
Enetri, Mörbylånga, Öland, 29/05/2017

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Ebbelunda, Mörbylånga, Öland

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Ebbelunda, Mörbylånga, Öland
Ebbelunda, Mörbylånga, Öland, 26/05/2016

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Södra Näs, Varberg, Halland
Aftonfalk (Red-footed Falcon), Södra Näs, Varberg, Halland
Aftonfalk (Red-footed Falcon), Södra Näs, Varberg, Halland

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Södra Näs, Varberg, Halland
Södra Näs, Varberg, Halland, 28/08/2015

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Kronogård, Falkenberg
Aftonfalk (Red-footed Falcon), Kronogård, Falkenberg
Aftonfalk (Red-footed Falcon), Kronogård, Falkenberg

Aftonfalk (Red-footed Falcon), Kronogård, Falkenberg
Kronogård, Falkenberg, Halland, 13/05/2012

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk