Blåmes (Blue Tit)

Blåmes heter Cyanistes caeruleus på latin. Cyanistes kommer från det grekiska ordet ”kuanus”, som betyder mörkblå medan artnamnet betyder himmelsblå. ”Caeruleus” är det latinska ordet för ”blå”.
Blåmesen är mindre än talgoxen. Blåmesen har ett runt huvud. En adult fågel har vita kinder och vitt ovanför ögonmasken. Bröst, buk och undergump är ljust gul. Den har en ögonmask som sträcker sig runt hela huvudet som är mörkblå och blå hjässa. Ryggen är mörkt grön.
Blåmesen finns i löv- och blandskog samt i parker och trädgårdar.

Blåmes (Blue Tit) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 08/01/2023
Blåmes (Blue Tit) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 09/10/2021
Blåmes (Blue Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna 01/01/2019
Blåmes (Blue Tit), Mossbodarna, Borlänge, Dalarna
Mossbodarna, Borlänge, Dalarna, 07/01/2017
Blåmes (Blue Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 24/05/2014
Blåmes (Blue Tit), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 16/01/2008
Blåmes (Blue Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 13/04/2007
Blåmes (Blue Tit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 01/04/2007
Blåmes (Blue Tit), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 11/03/2006
Blåmes (Blue Tit), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder om Göteborg, 05/03/2006

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel