Smålom (Red-throated Diver)

Smålom heter Gavia stellata på latin. Det betyder ungefär liten vattenfågel och stjärnbeströdd, vilket syftar på den fläckiga dräkten.
Det är den minsta av lommarna. I sommardräkt har smålom ett askgrått huvud med en stor rödbrun fläck på framsidan av halsen. Ryggen jämngrå beströdd med små ljusare fläckar som ibland är svår att se på håll. Simmande håller en smålom ofta huvud och näbb påtagligt uppåtriktade. En smålom höjer och sänker ofta huvudet i flykten och flyger i övrigt ofta med sänkt huvud. Vingslagen är snabbare än de andra lommarnas och benen skjuter i flykten nätt och jämnt ut bakom stjärten. Den blir 53 cm – 69 cm och har ett vingspann på 91-110 cm.
Smålommen bygger sitt bo vid små tjärnar eller gölar, som ligger ute på mossar eller fjällhedar.
Lätet är ett jämrande ”eeaaoh” och ibland här man ett kacklande läte när den flyger.

Smålom (Red-throated Diver) vid Säveåns mynning, Göteborg

Smålom (Red-throated Diver) vid Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 26/12/2021
Smålom (Red-throated Diver) vid Vanån, Gävunda
Vanån, Gävunda i Dalarna 21/07/2018
Smålom (Red-throated Diver), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland 09/08/2016

Smålom (Red-throated Diver), Glommen, Halland
Smålom (Red-throated Diver), Glommen, Halland

Smålom (Red-throated Diver), Glommen, Halland
Glommens sten, Halland 27/11/2011

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo