Stäpphök (Pallid Harrier)

Stöpphök ses framförallt i Sverige under flyttningen i april-maj och på hösten. En hane av stäpphök är relativt enkla att särskilja. Dessa är klart ljusast av kärrhökarna med karaktäristiska kilformade mörka fält längst ut på vingarna. Honan/honfärgade fåglar liknar blå kärrhöks- och ängshökshonan men har bara 4 fingrar på vingarna vilket göra att dessa ser smalare ut. Tydligt är också den markanta halsboan och ljusa halskragen.

Stäpphök (Pallid Harrier) vid Björkhults golfbana utanför Falkenberg, Halland
Stäpphök (Pallid Harrier) vid Björkhults golfbana utanför Falkenberg, Halland

Stäpphök (Pallid Harrier) vid Björkhults golfbana utanför Falkenberg, Halland
Björkhults golfbana utanför Falkenberg, Halland 11/09/2022
Stäpphök (Pallid Harrier) vid Flygfältsrakan, Halmstad I Halland
Flygfältsrakan, Halmstad I Halland 30/08/2020

Stäpphök (Pallid Harrier) vid Össby, Öland

Stäpphök (Pallid Harrier) vid Össby, Öland
Össby, Öland 20/05/2020
Stäpphök 1K-fågel Modellflygplatsen Falkenberg
1K-fågel vid Modellflygplatsen Falkenberg 31/08/2019

Stäpphök (Pallid Harrier), adult hane, norr om Ventlinge, Öland
Stäpphök (Pallid Harrier), adult hane, norr om Ventlinge, Öland
Stäpphök (Pallid Harrier), adult hane, norr om Ventlinge, Öland

Stäpphök (Pallid Harrier), adult hane, norr om Ventlinge, Öland
Norr om Ventlinge, Öland 08/05/2018
Stäpphök (Pallid Harrier), Enetri, Öland
Enetri, Öland 29/05/2017
Stäpphök (Pallid Harrier), Lis Mosse, Falkenberg, Halland
Lis Mosse, Falkenberg, Halland 04/09/2016

Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne
Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne

Stäpphök (Pallid Harrier), Falsterbo kanal, Skåne
Falsterbo kanal, Skåne 09/09/2012

Stäpphök (Pallid Harrier), Eketorp, södra Öland

Stäpphök (Pallid Harrier), Eketorp, södra Öland
Eketorp, södra Öland 26/05/2011

Stäpphök (Pallid Harrier), Morups Tånge, Falkenberg

Stäpphök (Pallid Harrier), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg 28/04/2009

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk