Sillgrissla (Common Murre)

Sillgrissla heter Uria aalge på latin. Släktnamnet ”Uria” var det grekiska namnet på en sjöfågel. Artnamnet ”aalge” härleds av det danska namnet ”alke”.

Sillgrisslan är 40-45 cm med ett vingspann på 60-70 cm. På sommaren är den brunsvart på huvud, rygg, stjärt, ovansidan av vingarna och undersidan av vingpennorna. Näbben är lång och spetsig och när den flyger sticker de gråsvarta fötterna ut bakom fågeln.

Den häckar i kolonier utmed kusterna i de norra delarna av Holarktis.

Sillgrissla (Common Murre) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 06/02/2022

Sillgrissla (Common Murre) vid Glommens Sten, Halland
Sillgrissla (Common Murre) vid Glommens Sten, Halland

Sillgrissla (Common Murre) vid Glommens Sten, Halland
Glommens Sten, Halland 05/02/2022
Sillgrissla (Common Murre), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 24/08/2011
Sillgrissla (Common Murre), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009
Sillgrissla (Common Murre), Askimsbadet, söder om Göteborg
Askimsbadet, söder om Göteborg, 12/11/2006

Sillgrissla (Common Murre), Lilla Amundö, söder om Göteborg

Sillgrissla (Common Murre), Lilla Amundö, söder om Göteborg
Lilla Amundö, söder om Göteborg, 05/11/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule