Sillgrissla (Common Murre)

Sillgrissla (Common Murre), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 24/08/2011
Sillgrissla (Common Murre), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/10/2009
Sillgrissla (Common Murre), Askimsbadet, söder om Göteborg
Askimsbadet, söder om Göteborg, 12/11/2006

Sillgrissla (Common Murre), Lilla Amundö, söder om Göteborg

Sillgrissla (Common Murre), Lilla Amundö, söder om Göteborg
Lilla Amundö, söder om Göteborg, 05/11/2006

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule