Stora Amundö – nytt naturreservat i Göteborg

Stora Amundö är min hemmalokal och jag har endast 15 minuters gångväg hit. Under alla år har jag totalt sett mer än 200 arter. C:a 125 av dessa arter har jag också fotograferat.

Beläget:

Stora Amundö och Lilla Amundö är två öar sydväst om Göteborg. I synnerhet Stora Amundö är ett populärt utflyktsmål sommartid med flera olika badstränder. På halvön i sydväst, Drags näsa, ligger ett populärt nakenbad. Lilla Amundö är privatägt och är ej tillgängligt för allmänheten.

Det är lättåtkomligt med gott om parkeringsplatser och bra busskommunikationer med buss 82 som går från Marklandsgatan.

Karta över Stora Amundö söder om Göteborg

Uppleva naturreservatet:

Det finns en naturstig på Stora Amundö som är ungefär 4,5 km lång, som också är markerad på kartan och där man kan läsa mer om de olika områdena från olika informationstavlor. Framförallt på södra delen av än är den mycket kuperad. Naturstigen går förbi Kungsviken, Havshuvdet och norra delen av ön. De bästa platserna för fågelskådning är vid Havshuvudet samt Hästhagen och Strandängen under våren. Kungsviken och Havshuvudet under vintern. Värt att notera är att på Strandängen råder det tillträdesförbud under fåglarnas häckningsperiod 15 mars – 31 juli.

Biotop:

Stora Amundö är knappt en kvadratkilometer stor varav ungeför en fjärdedel är betesäng, den så kallade Hästhagen. Större delen av ön består av klippor och hällmark omväxlande med små hedar. Den kan sägas utgöra ett tvärsnitt av Bohuskusten från havsbandet till inlandet.

Här finner du bl.a en varierad natur med ängar där det växer ek, lind, ask mm. Kala berg och hedar med ljung och enbuskar. Lågväxande skog s.k krattskog, kaprifol och många intressanta växter.

Kungsviken, söder om Stora Amundö, är en bra plats för att se fåglar på vintern.

Vy över Kungsviken på södra delen av ön.

Lövskogen på norra delen av Stora Amundö.

Lövskogen som man passerar på norra delen av ön ut mot Havshuvudet.

Hästhagen, Stora Amundö.

Hästhagen, som många gånger är översvämmad på våren, tillsammans med norra Strandängen är oftast de bästa ställena för fågelskådning.

Fåglar:

Totalt har c:a 220 arter observerats på Stora Amundö. Detta är främst en höst, vinter och vårlokal. Antalet häckande fåglar som förekommer på Stora Amundö ca 50 arter, men antalet tillfälligt observerade arter är åtskilligt större. Det är sällan några större antal fåglar som rastar. Under vårflyttningen är Hästhagen och Havshuvudet de mest intressanta områdena. Under höstflyttningen ses olika vadararter i mindre antal framförallt vid Hästhagen. Under vintern ses ofta änder som ex.vis salskrake och bergand, och ibland havsörn, vid Kungsviken.

Sommartid ses regelbundet vitkindad gås, gravand, ejder, småskrake, fiskgjuse, brun kärrhök, sparvhök, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, strandskata, fisktärna, sånglärka, ringduva, gröngöling, större hackspett, kärrsångare, lövsångare, törnsångare, ärtsångare, entita och sävsparv.

Under flyttning ses i mindre antal/sporadiskt ses blå kärrhök, gluttsnäppa, grönbena, kärrsnäppa, småsnäppa, kustsnäppa, ljungpipare, större strandpipare, enkelbeckasin, brushane, svartsnäppa, mosnäppa, spovsnäppa, kustpipare, myrspov och kentsk tärna.

Vintertid är regelbundna arter salskrake, bergand, havsörn, knölsvan, knipa, sångsvan, vigg, storskrake och varfågel.

Bland de sällsynta/mycket sporadiska arterna kan noteras vitnäbbad islom, svartnäbbad islom, silkeshäger, stormfågel, ägretthäger, årta, brun glada, röd glada, ängshök, dvärgbeckasin, större gulbena, alkekung, berglärka, större piplärka, vattensångare, svarthakad buskskvätta och rosenstare.

Här nedan kommer några av de 128 fågelarter jag har fotograferat vid Stora Amundö.

Sommartid

Vitkindad gås vid Stora Amundö
Vitkindad gås
Gravand vid Stora Amundö
Gravand
Ejder vid Stora Amundö
Ejder
Småskrake vid Stora Amundö
Småskrake
Fiskgjuse vid Stora Amundö
Fiskgjuse
Tofsvipa vid Stora Amundö
Tofsvipa
Mindre strandpipare vid Stora Amundö
Mindre strandpipare
Rödbena vid Stora Amundö
Rödbena
Strandskata vid Stora Amundö
Strandskata
Fisktärna vid Stora Amundö
Fisktärna
Sånglärka vid Stora Amundö
Sånglärka
Ringduva vid Stora Amundö
Ringduva
Gröngöling vid Stora Amundö
Gröngöling
Kärrsångare vid Stora Amundö
Kärrsångare
Lövsångare vid Stora Amundö
Lövsångare
Törnsångare vid Stora Amundö
Törnsångare
Ärtsångare vid Stora Amundö
Ärtsångare
Entita vid Stora Amundö
Entita
Sävsparv vid Stora Amundö
Sävsparv

Under flyttning

Blå kärrhök vid Stora Amundö
Blå kärrhök
Gluttsnäppa vid Stora Amundö
Gluttsnäppa
Grönbena vid Stora Amundö
Grönbena
Kricka vid Stora Amundö
Kricka
Kärrsnäppa vid Stora Amundö
Kärrsnäppa
Småsnäppa vid Stora Amundö
Småsnäppa
Kustsnäppa vid Stora Amundö
Kustsnäppa
Ljungpipare vid Stora Amundö
Ljungpipare
Större strandpipare vid Stora Amundö
Större strandpipare
Enkelbeckasin vid Stora Amundö
Enkelbeckasin
Brushane vid Stora Amundö
Brushane
Svartsnäppa vid Stora Amundö
Svartsnäppa
Mosnäppa vid Stora Amundö
Mosnäppa
Spovsnäppa vid Stora Amundö
Spovsnäppa
Kentsk tärna vid Stora Amundö
Kentsk tärna

Vintertid

Knölsvan vid Stora Amundö
Knölsvan
Sångsvan vid Stora Amundö
Sångsvan
Vigg vid Stora Amundö
Vigg
Salskrake vid Stora Amundön
Salskrake
Havsörn vid Stora Amundön
Havsörn
Varfågel vid Stora Amundö
Varfågel

Sällsynta fågelobservationer på Stora Amundö

Stormfågel vid Stora Amundö
Stormfågel
Silkeshäger vid Stora Amundö
Silkeshäger
Ägretthäger vid Stora Amundö
Ägretthäger
Årta vid Stora Amundö
Årta
Brun glada vid Stora Amundö
Brun glada
Isländsk rödspov vid Stora Amundö
Isländsk rödspov
Dvärgbeckasin vid Stora Amundö
Dvärgbeckasin
Större gulbena vid Stora Amundö
Större gulbena
Smalnäbbad simsnäppa vid Stora Amundö
Smalnäbbad simsnäppa
Alkekung vid Stora Amundö
Alkekung
Hökuggla vid Stora Amundö
Hökuggla
Berglärka vid Stora Amundö
Berglärka
Svarthakad buskskvätta vid Stora Amundö
Svarthakad buskskvätta
Brandkronad kungsfågel vid Stora Amundö
Svart rödstjärt
Taigasångare vid Stora Amundö
Brandkronad kungsfågel
Taigasångare vid Stora Amundö
Taigasångare
Vattensångare vid Stora Amundö
Vattensångare
Skäggmes vid Stora Amundö
Skäggmes