Stora Amundö – nytt naturreservat i Göteborg

Stora Amundö är min hemmalokal och jag har endast 15 minuters gångväg hit. Under alla år har jag totalt sett 193 arter vid denna fågellokal. C:a 100 av dessa arter har jag också fotograferat.

Beläget:

Stora Amundö och Lilla Amundö är två öar sydväst om Göteborg. I synnerhet Stora Amundö är ett populärt utflyktsmål sommartid med flera olika badstränder. Lilla Amundö är privatägt och är ej tillgängligt för allmänheten.

Det är lättåtkomligt med gott om parkeringsplatser och bra busskommunikationer med buss 82 som går från Marklandsgatan.

Uppleva naturreservatet:

Det finns en naturstig på Stora Amundö som är ungefär 4,5 km lång, som också är markerad på kartan. Framförallt på södra delen av än är den mycket kuperad. Naturstigen går förbi Kungsviken, Havshuvdet och norra delen av ön. Bästa platser för fågelskådning är Havshuvudet/Hästhagen och Strandängen under våren. Kungsviken och Havshuvudet under vintern. Värt att notera är att på Strandängen råder det tillträdesförbud under stora delar av året.

Biotop:

Stora Amundö är knappt en kvadratkilometer stor. varav ungeför en fjärdel är betesäng, den så kallade Hästhagen. Större delen av ön består av klippor och hällmark omväxlande med små hedar. Den kan sägas utgöra ett tvärsnitt av Bohuskusten, från havsbandet till inlandet.

Här finner du bl.a en varierad natur med ängar där det växer ek, lind, ask mm. Kala berg och hedar med ljung och enbuskar. Lågväxande skog s.k krattskog, kaprifol och många intressanta växter.

Fåglar:

Totalt har c:a 220 arter observerats på Stora Amundö. Detta är främst en höst, vinter och vårlokal. Antalet häckande fåglar som förekommer på Stora Amundö ca 50 arter, men antalet tillfälligt observerade arter är åtskilligt större. Det är sällan några större antal fåglar som rastar. Under vårflyttningen är Hästhagen och Havshuvudet de mest intressanta områdena. Under höstflyttningen ses olika vadararter i mindre antal framförallt vid Hästhagen. Under vintern ses ofta änder som ex.vis salskrake och bergand, och ibland havsörn, vid Kungsviken.

 

Vitkindad gås vid Stora Amundö
Vitkindade gåsen är en karaktärsart för Stora Amundö.

Sommartid ses regelbundet vitkindad gås, gravand, ejder, småskrake, fiskgjuse, brun kärrhök, sparvhök, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, strandskata, fisktärna, sånglärka, ringduva, gröngöling, större hackspett, kärrsångare, lövsångare, törnsångare, ärtsångare, entita och sävsparv.

Under flyttning i mindre antal/sporadiskt ses blå kärrhök, gluttsnäppa, grönbena, kärrsnäppa, småsnäppa, kustsnäppa, ljungpiapre, större strandpipare, enkelbeckasin, brushane, svartsnäppa, mosnäppa, spovsnäppa, kustpipare, myrspov och kentsk tärna.

Vintertid är regelbundna arter salskrake, bergand, havsörn, knölsvan, knipa, sångsvan, vigg, storskrake och varfågel.

Bland de sällsynta/mycket sporadiska arterna kan noteras vitnäbbad islom, svartnäbbad islom, silkeshäger, stormfågel, ägretthäger, årta, brun glada, röd glada, ängshök, dvärgbeckasin, större gulbena, alkekung, berglärka, större piplärka, vattensångare, svarthakad buskskvätta och rosenstare.

Mer finns om Stora Amundö finns också att läsa i min blogg Skådardagar.

Här nedan kommer många av de arter jag har fotograferat vid Stora Amundö.

Sommartid

Vitkindad gås vid Stora AmundöGravand vid Stora AmundöEjder vid Stora AmundöSmåskrake vid Stora AmundöFiskgjuse vid Stora AmundöTofsvipa vid Stora AmundöMindre strandpipare vid Stora AmundöRödbena vid Stora AmundöStrandskata vid Stora AmundöFisktärna vid Stora AmundöSånglärka vid Stora AmundöRingduva vid Stora AmundöGröngöling vid Stora AmundöKärrsångare vid Stora AmundöLövsångare vid Stora AmundöTörnsångare vid Stora AmundöÄrtsångare vid Stora AmundöEntita vid Stora AmundöSävsparv vid Stora Amundö

Under flyttning

Blå kärrhök vid Stora AmundöGluttsnäppa vid Stora AmundöGrönbena vid Stora AmundöKricka vid Stora AmundöKärrsnäppa vid Stora AmundöSmåsnäppa vid Stora AmundöKustsnäppa vid Stora AmundöLjungpipare vid Stora AmundöStörre strandpipare vid Stora AmundöEnkelbeckasin vid Stora AmundöBrushane vid Stora AmundöSvartsnäppa vid Stora AmundöMosnäppa vid Stora AmundöSpovsnäppa vid Stora AmundöKentsk tärna vid Stora Amundö

Vintertid

Knölsvan vid Stora AmundöSångsvan vid Stora AmundöVigg vid Stora AmundöVarfågel vid Stora Amundö

Sällsynta observerade arter på Stora Amundö

StormfågelÄgretthägerÅrta vid Stora AmundöBrun glada vid Stora AmundöDvärgbeckasin vid Stora AmundöStörre gulbena vid Stora AmundöAlkekung vid Stora AmundöBerglärka vid Stora AmundöStörre piplärka vid Stora AmundöSvarthakad buskskvätta vid Stora AmundöTaigasångare vid Stora AmundöVattensångare vid Stora AmundöSkäggmes vid Stora Amundö