Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)

Halsbandsflugsnappare heter Ficedula albicollis på latin. Ficedula brukar översättas med ”fikonätare”, men även andra tolkningar finns. Albicollis betyder ”med vit hals”.
Halsbandsflugsnappare är mycket lik den svart vita flugsnapparen. Den adulta fågeln blir ungefär 13 centimeter lång. Hanen är på våren huvudsakligen svart på ovansidan och vit på undersidan, med en vit krage, ett stort vitt område på vingen och en markant vit fläck i pannan. Honan är brungrå på ovansidan, saknar det vita halsbandet och har ingen eller en liten vit pannfläck.

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) vid Norra Lunden, Ottenby, Öland
Norra Lunden, Ottenby, Öland 26/05/2022
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) vid Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 24/05/2022

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) vid Södra Lunden, Ottenby på Öland

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) vid Södra Lunden, Ottenby på Öland
Södra Lunden, Ottenby på Öland 22/05/2020

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Mellersta Lunden, Ottenby, Öland

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Mellersta Lunden, Ottenby, Öland
Mellersta Lunden, Ottenby, Öland 30/05/2014
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Norra Lunden, Ottenby, Öland
Norra Lunden, Ottenby, Öland 28/05/2013

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Norra Lunden, Ottenby, Öland

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Norra Lunden, Ottenby, Öland
Norra Lunden, Ottenby, Öland 12/05/2012
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 25/05/2011

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Södra Lunden, Ottenby, Öland

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 13/05/2009

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel