Pilfink (Tree Sparrow)

Pilfink heter Passer montanus på latin vilket betyder ”sparven som lever bland bergen”. I Sverige finns den i trädgårdar, huvudsakligen i södra men även mellersta Sverige så det känns ju långt från bergen. I storlek 15 cm och något mindre än gråsparven. Pilfink har en kastanjefärgad hjässa och nacke, och en svart fläck på den vita kinden. Könen är lika i fjäderdräkt, och juveniler är en blekare version av de adulta.

Pilfink (Tree Sparrow) vid Morups Tånge, Halland

Pilfink (Tree Sparrow) vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 06/05/2023

Pilfink (Tree Sparrow) vid Stora Amundö, Göteborg

Pilfink (Tree Sparrow) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 31/07/2022
Pilfink (Tree Sparrow) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 22/07/2021
Pillfink (Tree Sparrow) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 11/07/2021
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 04/03/2017
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 13/07/2016
Pilfink (Tree Sparrow), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 07/08/2015
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 21/08/2008
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Amundövik, söder Göteborg 20/04/2008
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 16/12/2007
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 11/02/2006

Fågelarter i grupp Kråkfåglar-Fältsparvar

Kaja | Alpkaja | Korp | Lavskrika | Nötskrika | Råka | Nötkråka | Skata | Svartkråka | Kråka | Rosenstare | Stare | Sommargylling | Bändelkorsnäbb | Mindre korsnäbb | Större korsnäbb | Gråspoarv | Pilfink | Bergfink | Bofink | Domherre | Gråsiska | Grönfink | Grönsiska | Gulhämpling | Hämpling | Rosenfink | Steglits | Stenknäck | Tallbit | Vinterhämpling | Dvärgsparv | Gulsparv | Häcksparv | Kornsparv | Lappsparv | Snösparv | Rostsparv | Svarthuvad sparv | Sävsparv | Ortolansparv