Pilfink (Tree Sparrow)

Pilfink heter Passer montanus på latin vilket betyder ”sparven som lever bland bergen”. I Sverige finns den i trädgårdar, huvudsakligen i södra men även mellersta Sverige så det känns ju långt från bergen. I storlek 15 cm och något mindre än gråsparven. Pilfink har en kastanjefärgad hjässa och nacke, och en svart fläck på den vita kinden. Könen är lika i fjäderdräkt, och juveniler är en blekare version av de adulta.

Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 04/03/2017
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 13/07/2016
Pilfink (Tree Sparrow), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 07/08/2015
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 21/08/2008
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Amundövik, söder Göteborg 20/04/2008
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 16/12/2007
Pilfink (Tree Sparrow), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 11/02/2006