Svartvingad glada (Black-winged Kite)

Svartvingad glada är ungefär stor som en lärkfalk. Den är till största delen mycket ljus men dess undre handpennor och delar av dess övre täckare är svarta. Vingarna är tämligen spetsiga och breda och stjärten är tvärskuren, vilket är ett karaktärsdrag för glador.
Ses ofta glida fram med vingarna något uppåt och när den flyger omkring ser man den ofta ryttla. Förekommer i sydvästra Europa, Afrika och på sydvästra Arabiska halvön.

Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän
Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän
Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän

Svartvingad glada (Black-winged Kite) vid Gerum, Tanums Hede i Bohuslän
Gerum, Tanums Hede i Bohuslän 28/06/2020

Svartvingad glada (Black-winged Kite), Tranebo, Dumme Mosse, Jönköping
Svartvingad glada (Black-winged Kite), Tranebo, Dumme Mosse, Jönköping
Svartvingad glada (Black-winged Kite), Tranebo, Dumme Mosse, Jönköping

Svartvingad glada (Black-winged Kite), Tranebo, Dumme Mosse, Jönköping
Tranebo, Dumme Mosse, Jönköping, 21/04/2012

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk