Skärpiplärka (Rock Pipit)

Skärpiplärka heter Anthus petrosus på latin. Det är en fågelart som tillhör släktet piplärkor i familjen ärlor. Tidigare betraktades skärpiplärka, vattenpiplärka och hedpiplärka som tre underarter av arten Anthus spinoletta men de delades upp i tre arter början av 1990-talet. Släktnamnet Anthus är grekiska och betyder blomma. Petrosus betyder stenig. Hela namnet blir då ungefär ”Blomma bland stenarna”. Mörkbrun ovansida. Streckat matt gul på undersidan. Mörka ben och näbb. Skärpiplärka finns vid klippmiljöer längs kusterna och skärgårdsöar.

Skärpiplärka (Rock Pipit) vid Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 11/10/2021

Skärpiplärka (Rock Pipit) vid Askimsbadet, Göteborg

Skärpiplärka (Rock Pipit) vid Askimsbadet, Göteborg
Askimsbadet, Göteborg 03/04/2020
Skärpiplärka (Rock Pipit) vid Bua hamn i Halland
Bua hamn i Halland 28/04/2018
Skärpiplärka (Rock Pipit), Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland, 03/10/2015

Skärpiplärka (Rock Pipit), Gislövshammar, Skåne
Skärpiplärka (Rock Pipit), Gislövshammar, Skåne

Skärpiplärka (Rock Pipit), Gislövshammar, Skåne
Gislövshammar, Skåne, 28/03/2014
Dessa bilder är fotograferade på långt håll!

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv