Vitstjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat)

Vitsjärnig blåhake är en ras av den ”rödstjärniga” blåhaken. Som namnet antyder är blåhakehanens strupe och övre brösta blått och i mitten av det blå finns hos den europeiska underartsgruppen ”cyanecula” en vit fläck. Därav namnet vitsjärnig. Under senare år har vitstjärnig blåhake expanderat i Danmark och även i Sverige ökar antalet observationer i framförallt den sydvästra delen. Det har också förekommit häckningsförsök av vitstjärnig blåhake.

Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland

Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland