Vitstjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat)

Vitsjärnig blåhake är en ras av den ”rödstjärniga” blåhaken. Som namnet antyder är blåhakehanens strupe och övre brösta blått och i mitten av det blå finns hos den europeiska underartsgruppen ”cyanecula” en vit fläck. Därav namnet vitsjärnig. Under senare år har vitstjärnig blåhake expanderat i Danmark och även i Sverige ökar antalet observationer i framförallt den sydvästra delen. Det har också förekommit häckningsförsök av vitstjärnig blåhake.

Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland

Vitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, Halland
Hjälms våtmark utanför Kungsbacka i Halland

Fågelarter i grupp Sångare-Trastar

Blåhake | Näktergal | Rödhake | Sydnäktergal | Vitstjärnig blåhake | Rödstjärt | Svart rödstjärt | Blåstjärt | Buskskvätta | Isabellastenskvätta | Nunnestenskvätta | Stenskvätta | Svarthakad buskskvätta | Vitgumpad buskskvätta | Ökenstenskvätta | Björktrast | Blåtrast | Dubbeltrast | Koltrast | Ringtrast | Rödvingetrast | Svarthalsad trast | Taltrast | Bergstaigasångare | Brandkronad kungsfågel | Brunsångare | Busksångare | Cettisångare | Flodsångare | Gransångare | Grässångare | Grönsångare | Härmsångare | Höksångare | Iberisk gransångare | Kaveldunsångare | Kungsfågel | Kungsfågelsångare | Kärrsångare | Lundsångare | Lövsångare | Polyglottsångare | Rödstrupig sångare | Rörsångare | Sammetshätta | Sibirisk gransångare | Svarthätta | Sävsångare | Taigasångare | Trastsångare | Träsksångare | Törnsångare | Vattensångare | Ärtsångare