Ormvråk (Common Buzzard)

Ormvråk heter Buteo buteo på latin vilket betyder vråk. Ormvråk är en av våra vanligaste rovfåglar. Ses ofta kretsa runt i cirklar upp på himlen eller så sitter den ofta öppet på en stolpe vid vägkanten och spanar. Ormvråk har en dräkt som oftast är brun med spräckliga eller vattrade kroppsdelar men det kan variera mycket. Vissa exemplar är gulbruna eller nästan vitspräckliga. Stjärten är tydligt tvärrandig med små band. Undersidan av vingarna är oftast ljusare än fågeln i övrigt. Det förekommer också extremt ljusa former av ormvråk som kallas börringevråk. Dessa har ljust till vitt huvud, vita främre täckare, vit stjärtbas och vita vingundersidor och är i övrigt bruna.

Ormvråk (Common Buzzard) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 29/08/2021
Ormvråk (Common Buzzard) vid Trönninge Ängar utanför Halmstad, Halland
Trönninge Ängar, Halland 04/04/2021

Ormvråk (Common Buzzard) vid Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg

Ormvråk (Common Buzzard) vid Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg
Syrhåladammen, Torslandaviken utanför Göteborg 13/02/2021
Ormvråk (Common Buzzard) vid Munkagård, Halland
Munkagård, Halland 31/01/2021

Ormvråk (Common Buzzard) på östra Öland

Ormvråk (Common Buzzard) på östra Öland
Östra Öland 02/10/2020
Omrvråk (Common Buzzard) vid Lis Mosse, Halland
LIs Mosse, Halland 24/03/2019
Ormvråk (Common Buzzard) vid Enetri, Öland
Enetri, Öland 11/10/2018
Ormvråk (Common Buzzard) vid Stafsinge, Halland
Stafsinge norr om Falkenberg i Halland 07/01/2018

Ormvråk (Buzzard), Källtorps Våtmark, Falkenberg, Halland

Ormvråk (Buzzard), Källtorps Våtmark, Falkenberg, Halland
Källtorps Våtmark, Halland, 25/03/2017
Ormvråk (Buzzard), Lis Mosse, Falkenberg, Halland
Lis Mosse, Falkenberg, Halland, 27/08/2016
Ormvråk (Buzzard), Mörbylånga, Öland
Mörbylånga, Öland, 26/05/2016
Ormvråk (Buzzard), Munkagårdsfloen, Falkenberg
Munkagårdsfloen, Falkenberg, 13/03/2016
Ormvråk (Buzzard), Källstorps Våtmark, Falkenberg
Källstorps Våtmark, Falkenberg, 11/04/2015

Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo

Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 05/10/2014

Ormvråk (Buzzard), Grötvik, Halland

Ormvråk (Buzzard), Grötvik, Halland
Grötvik, Halland, 04/10/2014
Ormvråk (Buzzard), Stavder, Halland
Stavder, Halland, 07/04/2013

Ormvråk (Buzzard), Punkt 106, Skåne

Ormvråk (Buzzard), Punkt 106, Skåne
Punkt 106, Börringesjön, Skåne, 12/08/2012

Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo

Ormvråk (Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, 14/10/2011
Ormvråk (Buzzard), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 08/10/2011
Ormvråk (Buzzard), Morups Tånge, Falkenberg
Morups Tånge, Falkenberg k:n, 18/10/2009
Ormvråk (Buzzard), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön 01/09/2009, s.k Börringevråk
Ormvråk (Buzzard), Krankesjön, Skåne
Krankesjön, Skåne 17/02/2009
Ormvråk (Buzzard), Falsterbo kanal, Skåne
Falsterbo kanal, Skåne 29/08/2008
Ormvråk (Buzzard), Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 22/08/2008

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk