Biätare (Bee-Eater)

Biätare (Bee-Eater), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland, 24/07/2015

Biätare (Bee-Eater), väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien

Biätare (Bee-Eater), väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien
Väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien, 17/05/2015
Biätare (Bee-Eater), väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien
Väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien, 16/05/2015
Biätare (Bee-Eater), väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien
Väster om Can Picafort, Mallorca, Spanien, 07/07/2014

Biätare (Bee-Eater), Stenåsabadet, Öland

Biätare (Bee-Eater), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland, 23/05/2010
Biätare (Bee-Eater), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 13/07/2008

Biätare (Bee-Eater), Cavallino, Italien

Biätare (Bee-Eater), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 07/07/2007
Biätare (Bee-Eater), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 06/07/2007
Biätare (Bee-Eater), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 04/07/2006

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta