Tordmule (Razorbill)

Tordmule heter Alca torda på latin. Sannolikt är Alca en latinisering av det nordiska fågelnamnet ”alka” vilket används som benämning på både tordmulen och sillgrisslan. Artnamnet kommer av det gotländska namnet ”törd” som tordmulen tidigare kallades för. Det anses betyda ”träck” samt syftar på fågelns vana att smutsa ner bohålan och dess omgivningar. Tordmule är en stor alka med en längd på 38–43 cm och ett vingspann på 60–69 cm. Den har smala och spetsiga vingar som hopslagna räcker över stjärtroten, och stjärten är längre än hos sillgrisslan. Adulta fåglar har svart huvud, svart ovansida och vitt bröst och buk. Den grova svarta näbben är kort och hög, har vita vertikala räfflor och en mycket trubbig spets. Till skillnad från sillgrisslan har tordmulen helvit ”armhåla”.

Tordmule (Razorbill) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule