Lärkfalk (Eurasian Hobby)

Lärkfalk är ungefär stor som en tornfalk men med längre spetsigare vingar och kortare stjärt. Översidan är mörkt skiffergrå och den har röda ”byxor” och undergump. Den mörka ansiktsmasken är kraftfull, med tydlig men kort falkmustasch. Undersidan är ljus med distinkta strimmor eller fläckar. En lärkfalk har långa smala vingar och i flykten kan den påminna om en tornseglare. Den är en snabb och skicklig flygare som lever av stora insekter och småfåglar som den fångar i luften.

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Högryd, Halland

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Högryd, Halland
Högryd, Halland 06/05/2023
Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Björkhults Golfklubb utanför Falkenberg, Halland
Björkhults golfklubb utanför Falkenberg, Halland 17/09/2022

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Hjälms våtmark., Kungsbacka

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Hjälms våtmark, Kungsbacka 01/05/2022

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Havgårdssjön, Skåne

Lärkfalk (Eurasian Hobby) vid Havgårdssjön, Skåne
Havgårdssjön, Skåne 05/09/2020

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 03/09/2016

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 08/09/2013
Lärkfalk (Hobby), Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna, 14/07/2013

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne

Lärkfalk (Hobby) vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 25/08/2009

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk