Jorduggla (Short-eared Owl)

Jorduggla heter Asio flammeus på latin. Det betyder flammig uggla. C:a 40 cm med ett vingspann på c:a 100 cm. Jorduggla är brunspräcklig med ljusare gråaktig undersida och gula ögon. Livnär sig främst på små gnagare. Jorduggla finns framförallt i Norrland men även längs kusten i södra Sverige.

Jorduggla (Short-eared Owl) nära Morups Tånge, Halland
I närheten av Morups Tånge 29/01/2023

Jorduggla vid Morups Tånge, Halland

Jorduggla vid Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 30/01/2021
Jorduggla (Short-eared Owl) vid Mellby Ör, Öland
Mellby Ör, Öland 11/05/2018
Jorduggla (Short-eared Owl), Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 12/05/2009
Jorduggla (Short-eared Owl), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 13/10/2008

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Kattuggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta