Jorduggla (Short-eared Owl)

Jorduggla heter Asio flammeus på latin. Det betyder flammig uggla. C:a 40 cm med ett vingspann på c:a 100 cm. Jorduggla är brunspräcklig med ljusare gråaktig undersida och gula ögon. Livnär sig främst på små gnagare. Jorduggla finns framförallt i Norrland men även längs kusten i södra Sverige.
Jorduggla (Short-eared Owl) vid Mellby Ör, Öland

Jorduggla (Short-eared Owl), Gräsgårds hamn, Öland
Gräsgårds hamn, Öland 12/05/2009
Jorduggla (Short-eared Owl), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 13/10/2008