Sparvuggla (Pygmy Owl)

Sparvuggla heter Glaucidium passerinum på latin. Det betyder uggla liten som en sparv. Den är stor som en stare och mäter 15-19 cm och är en av Europas minsta ugglor. En sparvuggla är mycket liten och har ett mycket litet runt huvud. Kroppen är gråbrun på ovansidan, med vitaktiga prickar, på undersidan vit med bruna längsgående fläckar eller streck. Stjärten har vita tvärband. Den flyger i mjuka bågar likt en hackspett.
Dess läte kan höras på 500 meter, och ibland ända upp till en kilometers håll, består av taktfast upprepade entoniga mjuka visslingar med ca 1 sekunds mellanrum.

Sparvuggla (Pygmy Owl) nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille
Nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille 25/11/2018

Sparvuggla (Pygmy Owl) nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille
Sparvuggla (Pygmy Owl) nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille

Sparvuggla (Pygmy Owl) nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille
Nära Jonsereds Järnvägsstation, Partille 1/11/2018

Fågelarter i grupp Duvor-Hackspettar

Ringduva | Turturduva | Turkduva | Skogsduva |Större turturduva | Spetsstjärtad duva | Gök | Berguv | Hornuggla | Hökuggla | Jorduggla | Lappuggla | Minervauggla | Sparvuggla | Slaguggla | Tornuggla | Nattskärra | Alpseglare | Tornseglare | Blek tornseglare | Biätare Blåkråka | Härfågel | Kungsfiskare | Gråspett | Gröngöling | Mindre hackspett | Spillkråka | Större hackspett | Tretåig hackspett | Göktyta