Myrspov (Bar-tailed Godwit)

Myrspov heter Limosa lapponica på latin. Släktnamnet ”Limosa” kommer av det latinska limus, som betyder dy eller gyttja. Artnamet ”lapponica” betyder lappländsk. En myrspov i sommardräkt har kopparröd färg på halsen, bröstet och magen. Honan har blekare färger. I vinterdräkt har både honor och hanar vit buk och undergump. I övrigt mest gråspräcklig. Svagt uppåtböjd näbb. Myrspoven är 33–41 centimeter lång och har ett vingspann på 70–80 cm. Myrspoven häckar sällsynt i några få områden i Norrbotten och är den minsta av Sveriges fyra spovar. Under flyttningen är det främst ryska myrspovar som passerar Sverige i september-oktober respektive maj-juni.

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Stora Amundö utanför Göteborg

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 17/09/2022
Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Stora Amundön söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 26/09/2021

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Hästhagen, Stora Amundön söder om Göteborg
Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Hästhagen, Stora Amundön söder om Göteborg

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Hästhagen, Stora Amundön söder om Göteborg
Hästhagen, Stora Amundön söder om Göteborg 09/07/2020
Myrspov vid Sebybadet på Öland
Sebybadet, Öland 29/09/2019

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Sebybadet, Öland

Myrspov (Bar-tailed Godwit) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 08/10/2018

Myrspov (Bar-tailed Godwit), Morups Tånge, Halland

Myrspov (Bar-tailed Godwit), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 11/09/2016
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Näsbybadet, Öland
Näsbybadet, Öland, 03/08/2016
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland, 31/07/2016
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland, 21/07/2015
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Glommens sten, Halland
Glommens sten, Halland, 04/05/2013
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 17/09/2011

Myrspov (Bar-tailed Godwit), Södra Udden, Ottenby, Öland

Myrspov (Bar-tailed Godwit), Södra Udden, Ottenby, Öland
Ölands Södra Udde, södra Öland, 23/05/2010
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 08/09/2009
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 15/08/2008
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 11/08/2008
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 09/05/2007
Myrspov (Bar-tailed Godwit), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 09/09/2006

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot