Smådopping (Little Grebe)

Smådopping heter Tachybaptus ruficollis på latin. Det betyder ungefär ”snabbdoppande rödhalsad fågel”.
Den minsta av våra fem doppingar. Smådoppingen är en liten kompakt dopping med rund kropp, kort hals och tufsig ”stjärtlös” stjärt. De adulta fåglarna är omisskännliga i sin sommardräkt, med rödaktigt bakhuvud och kinder och en intensivt gul fläck bakom nedre delen av näbben.
Trivs främst i små dammar och gölar där knappt finns några öppna vattenytor.

Smådopping (Little Grebe ) vid Munkgårdsfloen i Halland
Munkagårdsfloen i Halland 03/07/2021
Smådopping (LIttle Grebe) vid Munkagårdsfloen, Falkenberg i Halland
Munkagårdsfloen, Falkenberg i Halland 04/08/2020
Smådopping (Little Grebe), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 03/05/2013
Smådopping (Little Grebe), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 29/01/2011
Smådopping (Little Grebe), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 02/01/2011
Smådopping (Little Grebe), Cavallino, Italy
Cavallino, Italien, 11/07/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo