Smådopping (Little Grebe)

Smådopping (Little Grebe), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Halland, 03/05/2013
Smådopping (Little Grebe), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 29/01/2011
Smådopping (Little Grebe), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg, 02/01/2011
Smådopping (Little Grebe), Cavallino, Italy
Cavallino, Italien, 11/07/2008

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo