Sidensvans (Waxwing)

Sidensvans heter Bombycilla garrulus på latin. Det betyder, silkesfärgad som sladdrar.
Sidensvansen är stor som en stare men upplevs större då den har en kompakt kropp med tjock hals och stort huvud. Den är lätt att känna igen med sin tofs på huvudet och brungrå dräkt samt gul teckning på vingar och gul stjärtspets.
På avstånd påminner flygande sidensvansar mycket om starar, och ofta ser man bara sidensvansarna på vintern när alla starar bör ha flyttat söderut.
Sidensvansarna har också ett mycket karaktäristiskt läte som ofta hörs från överflygande flockar. Lätet beskrivs som ett plingande av silverklockor som kanske också syftar på det latinska namnet.

Sidensvans (Waxwing) vid Stora Amundö, Göteborg
Sidensvans (Waxwing) vid Stora Amundö, Göteborg

Sidensvans (Waxwing) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 17/12/2022
Sidensvans (Waxving) vid Lerdala, Västergötland
Lerdala, Västergötland 22/01/2022

Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland

Sidensvans (Waxving) vid Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland
Stafsingestrand utanför Falkenberg, Halland 08/01/2020
Sidensvans (Waxing), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg 18/12/2016

Sidensvans (Waxing), Nygårdsskolan, Skintebo, söder om Göteborg

Sidensvans (Waxing), Nygårdsskolan, Skintebo, söder om Göteborg
Nygårdsskolan, Skintebo, söder om Göteborg 28/12/2013
Sidensvans (Waxing), Kungsbacka, Halland
Kungsbacka, Halland 10/02/2013
Sidensvans (Waxing), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg 25/12/2010

Sidensvans (Waxing), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Sidensvans (Waxing), Skintebo hamn, söder om Göteborg

Sidensvans (Waxing), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg 31/01/2009
Sidensvans (Waxing), Askimsbadet, söder om Göteborg
Askimsbadet, söder om Göteborg 07/01/2006

Fågelarter i grupp Lärkor-Järnsparvar

Berglärka | Korttålärka | Lagerlärka | Sånglärka | Tofslärka | Trädlärka | Backsvala | Hussvala | Ladusvala | Rostgumpsvala | Stensvala |Citronärla | Engelsk sädesärla | Forsärla | Fältpiplärka | Gulärla | Hedpiplärka | Masksädesärla | Mongolpiplärka | Skärpiplärka | Större piplärka | Svarthuvad gulärla | Sädesärla | Trädpiplärka | Ängspiplärka | Östlig gulärla | Gärdsmyg | Sidensvans | Strömstare | Järnsparv | Sibirisk järnsparv | Svartstrupig järnsparv