Trädkrypare (Treecreeper)

Trädkrypare vid Billdals Park
Billdals Park, Göteborg 21/03/2020
Trädkrypare (Treecreeper), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, Göteborg, 12/04/2008
Trädkrypare (Treecreeper), Billdals Park, söder om Göteborg
Billdals Park, söder om Göteborg, 20/01/2006

Fågelarter i grupp Flugsnappare-Törnskator

Grå flugsnappare | Halsbandsflugsnappare | Mindre flugsnappare | Bläsand | Blåmes | Entita | Pungmes | Skäggmes | Stjärtmes | Svartmes | Talgoxe | Talltita | Tofsmes | Klippnötväcka | Nötväcka | Trädgårdsträdkrypare | Trädkrypare | Isabellatörnskata | Masktörnskata | Rödhuvad törnskata | Svartpannad törnskata | Törnskata | Varfågel | Ökenvarfågel