Gråhakedopping (Red-necked Grebe)

Gråhakedopping heter Podiceps grisegena på latin. Det betyder ungefär ”fågeln med fötterna långt bak och som har grå kinder”.
Gråhakedoppingen är omisskännlig i sin häckningsdräkt. Den är något mindre än skäggdoppingen med en kortare och grövre hals. Gråhakedoppingen har en rödbrun hals med ljusgrå kinder, samt en tydlig gul mungipa.
Vintertid har den en mestadels mörkgrå och gråvit fjäderdräkt, med inslag av ljusbrunt.
Som alla doppingar är gråhakedoppingen en god simmare, en exceptionellt snabb dykare och reagerar på fara genom att dyka, snarare än att flyga sin väg. Fötterna är placerade långt bak på kroppen, nära stjärten, vilket gör den klumpig på land.

Gråhakedopping vid Stora Amundön, Göteborg
Stora Amundön, Göteborg 08/08/2020
Gråhakedopping (Red-necked Grebe) vid Källstorps Våtmark i Falkenberg, Halland
Källstorps våtmark i Falkenberg, Halland 28/03/2020
Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland
Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland 14/05/2019

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Fallkenberg

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Falkenberg

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Falkenberg
Källstorps Våtmark, Falkenberg 11/04/2015

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön
Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland 06/04/2015
Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Kvismaren, Närke
Kvismaren, Närke, 26/04/2011

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Svartnäbbad islom| Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo