Gråhakedopping (Red-necked Grebe)

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland
Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland 14/05/2019

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Fallkenberg

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Falkenberg

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Källstorps våtmark, Falkenberg
Källstorps Våtmark, Falkenberg 11/04/2015

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön

Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Fågeludden, Hornborgasjön
Fågeludden, Hornborgasjön i Västergötland 06/04/2015
Gråhakedopping (Red-necked Grebe), Kvismaren, Närke
Kvismaren, Närke, 26/04/2011

Fågelarter i grupp Lommar-Storkar

Smålom | Storlom | Vitnäbbad islom | Skäggdopping | Smådopping | Gråhakedopping | Svarthakedopping | Svarthalsad dopping | Stormfågel | Mindre lira | Klykstjärtad stromsvala | Havssula | Dvärgskarv | Storskrav | Toppskarv | Dvärgrördrom | Rördrom | Kohäger | Rallhäger | Natthäger | Silkeshäger | Ägretthäger | Gråhäger | Purpurhäger | Västlig revhäger | Svart stork | Vit stork | Bronsibis | Skedstork | Flamingo