Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope)

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Korshamn, Morups Tånge, Halland

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge, Halland 03/06/2015

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Otterbäcken, Askimsbadet, Göteborg
Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Otterbäcken, Askimsbadet, Göteborg
Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Otterbäcken, Askimsbadet, Göteborg

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Otterbäcken, Askimsbadet, Göteborg
Otterbäcken, Askimsbadet, Göteborg 04/12/2011

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), 6:e vik, Getteröns naturreservat, Halland
Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), 6:e vik, Getteröns naturreservat, Halland

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), 6:e vik, Getteröns naturreservat, Halland
6:e vik, Getteröns naturreservat, Halland 27/11/2011

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Ölands Södra Udde, Öland

Brednäbbad simsnäppa (Grey Phalarope), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 15/10/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot