Mindre strandpipare (Little Ringed Plover)

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö utanför Göteborg 09/06/2019
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 26/04/2014

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 30/04/2013

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 13/04/2013

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg

Mindre strandpipare (Little Ringed Plover), Hästhagen, Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 26/06/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot