Spetsbergsgås (Pink-footed Goose)

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Trönnninge Ängar, söder om Halmstad, Halland
Trönnninge Ängar, söder om Halmstad, 27/04/2013

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Billdalsvallens fotbollsplaner, Skintebo, söder om Göteborg

Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Billdalsvallens fotbollsplaner, Skintebo, söder om Göteborg
Billdalsvallens forbollsplaner, Skintebo, söder om Göteborg 06/01/2012
Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Beijershamn, Öland
Beijershamn, Öland 29/06/2009
Spetsbergsgås (Pink-footed Goose), Välen, Göteborg
Välen, Göteborg, 10/12/2007