Kustsnäppa (Knot)

Kustsnäppa heter Calidris canutus på latin. Släktnamnet ”Calidris” är namnet på en fågel, ursprungligen åt sandlöparen. Artnamnet ”canutus” är troligen ljudhärmande. Det är en knubbig och kortbent vadare, ca 25 cm. Näbben är rak och ganska kort och mörk. Huvud, bröst och undersida är rödbruna. Ovansidan spräcklig i svart och brunt. Ungfåglar och vinterdräkten är grå med ljusare undersida. På vintern är den adulta fågeln enhetligt ljusgrå på ovansidan och har ljus undersida, vitt ögonbrynsstreck, gråfläckat bröst och kroppssidor och grågröna ben. Den juvenila fågeln påminner om adult på vintern. Flyttar genom Sverige till och från häckplatserna i norra Ryssland.

Kustsnäppa (Knot) vid Stora Amundö, Göteborg
Kustsnäppa (Knot) vid Stora Amundö, Göteborg

Kustsnäppa (Knot) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 29/08/2021

Kustsnäppa (Knot) vid Sebybadet, Öland
Kustsnäppa (Knot) vid Sebybadet, Öland
Kustsnäppa (Knot) vid Sebybadet, Öland
Kustsnäppa (Knot) vid Sebybadet, Öland

Kustsnäppa (Knot) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 02/08/2021
Kustsnäppa (Knot) vid Korshamn, Morups Tånge, Halland
Korshamn, Morups Tånge i Halland 07/11/2020

Kustsnäppa (Knot) vid Ölands Södra Udde

Kustsnäppa (Knot) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde, Öland 23/07/2020

Kustsnäppa - Calidris canutus - Knot vid Sebybadet, Öland

Kustsnäppa - Calidris canutus - Knot vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, södra Öland 02/10/2019
Kustsnäppa (Knot), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2016
Kustsnäppa (Knot), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 02/08/2016
Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015

Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland

Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 24/07/2015
Kustsnäppa (Knot), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 30/07/2010

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 30/07/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot