Kustsnäppa (Knot)

Kustsnäppa (Knot), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2016
Kustsnäppa (Knot), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 02/08/2016
Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015

Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland

Kustsnäppa (Knot), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 24/07/2015
Kustsnäppa (Knot), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 30/07/2010

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland

Kustsnäppa (Knot), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland 30/07/2010

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | Större strandpiapre | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot