Mindre sångsvan (Tundra Swan)

Mindre sångsvan är den minsta svanen och liknar också vår sångsvan. I adult dräkt har den en helvit fjäderdräkt, svart ben och gul näbbrot.
Mindre sångsvan är dock mindre, har kortare hals och har en rundare kroppsform. Till skillnad från sångsvan överväger alltid den svarta delen över det gula. Observeras oftast i samband med sångsvanens vårflytt.

Mindre sångsvan (Tundra Swan), Tjolöholms Gård, Kungsbacka, Halland
Mindre sångsvan (Tundra Swan), Tjolöholms Gård, Kungsbacka, Halland

Mindre sångsvan (Tundra Swan), Tjolöholms Gård, Kungsbacka, Halland
Tjolöholms Gård, Kungsbacka, Halland 02/03/2014

Mindre sångsvan (Tundra Swan), Vallda Sandö, Kungsbacka, Halland
Mindre sångsvan (Tundra Swan), Vallda Sandö, Kungsbacka, Halland

Mindre sångsvan (Tundra Swan), Vallda Sandö, Kungsbacka, Halland
Vallda Sandö, Kungsbacka, Halland 20/01/2008

Fågelarter i grupp Svanar-Gäss

Knölsvan | Mindre sångsvan | Sångsvan | Tundrasädgås | Spetsbergsgås | Bläsgås | Grågås | Ljusbukig prutgås | Prutgås | Svartbukig prutgås | Vitkindad gås | Kanadagås | Kanadagås x Grågås | Rödhalsad gås | Stripgås | Nilgås | Rostand | Gravand