Salskrake (Smew)

Salskrake heter Mergellus albellus på latin. Det betyder fritt översatt – den vita som dyker.
En salskrake är i storlek som en knipa. Hanen omisskännlig med sin kritvita dräkt samt svart på ryggen och tunna svarta streck med en svart fläck runt ögat. Den adulta honan och juvenilen är gråfärgad med rödbrun nacke och hjässa och vit kind. Näbben är kort och grå. Båda har svart runt ögat. Ses oftast vintertid i södra Sverige utmed vissa kuststräckor.

Salskrake (Smew) vid Gullbergsvass, Göteborg

Salskrake (Smew) vid Gullbergsvass, Göteborg
Gullbergsvass, Göteborg 06/03/2022
Salskrake (Smew) vid Grönhögendammarna, Öland
Grönhögendammarna, Öland 15/10/2021

Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg

Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg 16-17/03/2013

Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg

Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg 10/03/2013
Salskrake (Smew), Killingholmen, Göteborg
Killingholmen, söder om Göteborg 15/01/2012
Salskrake (Smew), Bua hamn, Halland
Bua Hamn, Halland 05/02/2011
Salskrake (Smew), Getteröns naturreservat, Halland
Getteröns naturreservat, Varberg 11/02/2008

Fågelarter i grupp Änder

Bläsand | Snatterand | Kricka | Amerikansk kricka | Gräsand | Marmorand | Stjärtand | Blåvingad årta | Årta | Skedand | Svartand | Brudand | Mandarinand | Rödhuvad dykand | Bergand | Brunand | Ringand | Vigg | Ejder | Praktejder | Alförrädare| Alfågel | Sjöorre | Svärta | Knipa | Buffelhuvud | Kamskrake | Salskrake | Småskrake | Storskrake