Jaktfalk (Gyr Falcon)

Jaktfalk heter Falco rusticolus på latin. Släktnamnet Falco anses vara släkt med substanstivet ”falx” vilket betyder skära och syftar på den skarpa krökta näbben. Artnamnet rusticolus betyder ”hörande till landsbygden”.
Jaktfalk är den största av alla falkar med en längd på 53–63 cm och ett vingspann på 109–134 cm. Jaktfalk har breda vingar med rätt trubbiga vingspetsar. Den är gråspräcklig med mörkare rygg och ljusare undersida. Yngre fåglar är oftast mörkare än adulta fåglar. En viss förväxlingsrisk finns med pilgrimsfalk och duvhök.
Finns sällsynt i fjällen. Under vintern kan ungfåglarna dra sig söderut.

Jaktfalk (Gyr Falcon) vid Galtabäck, söder om Varberg, i Halland
Galtaback, söder om Varberg, i Halland 09/11/2019

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 02/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 28/06/2012

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk