Jaktfalk (Gyr Falcon)

Jaktfalk (Gyr Falcon)  vid Galtabäck, söder om Varberg, i Halland
Galtaback, söder om Varberg, i Halland 09/11/2019

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland

Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 04/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 02/08/2016
Jaktfalk (Gyr Falcon), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 31/07/2016

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna

Jaktfalk (Gyr Falcon), Njupeskär, Dalarna
Njupeskär, Dalarna 28/06/2012

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk