Nya fågelbilder

Bronsibis (Glossy Ibis) vid Möckelmossen, Öland
Bronsibis (Glossy Ibis)

 

Ytterligare uppdaterade fågelarter

Vitstjärnig blåhake vid Hjälms våtmark, Kungsbacka
Vitstjärnig blåhake
Skedstork (Spoonbill) vid Torslandaviken, Göteborg
Skedstork
Svarthalsad dopping vid Källstorps våtmark, Halland
Svarthalsad dopping

 

Fågelbilderna

Lommar-Storkar
Lommar-Storkar
Svanar-Gäss
Svanar-Gäss
Änder
Änder
Rovfåglar
Rovfåglar
Höns-Trappar
Höns-Trappar
Vadare
Vadare
Måsar-Alkor
Måsar-Alkor
Duvor-Hackspettar
Duvor-Hackspettar
Lärkor-Järnsparvar
Lärkor-Järnsparvar
Sångare-Trastar
Sångare-Trastar
Flugsnappare-Törnskator
Flugsnappare-Törnskator
Kråkfåglar-Fältsparvar
Kråkfåglar-Fältsparvar

Lite mer att läsa!

Lars Lundmark
Skådardagar 2022
Stora Amundö