Nya fågelbilder

Lappuggla (Great Grey Owl) vid Ryd, Ale
Lappuggla (Great Grey Owl)

 

Ytterligare uppdaterade fågelarter 2020

 

Hökuggla (Northern Hawk Owl) vid Stora Amundön, Göteborg
Hökuggla
Svarthakad buskskvätta (Stonechat) vid Torslandaviken, Göteborg
Svarthakad buskskvätta
Tallbit (Pine grosbeak) vid Stafsingestrand, Falkenberg
Tallbit

 

Fågelbilderna

 

Lommar-Storkar
Lommar-Storkar
Svanar-Gäss
Svanar-Gäss
Änder
Änder
Rovfåglar
Rovfåglar
Höns-Trappar
Höns-Trappar
Vadare
Vadare
Måsar-Alkor
Måsar-Alkor
Duvor-Hackspettar
Duvor-Hackspettar
Lärkor-Järnsparvar
Lärkor-Järnsparvar
Sångare-Trastar
Sångare-Trastar
Flugsnappare-Törnskator
Flugsnappare-Törnskator
Kråkfåglar-Fältsparvar
Kråkfåglar-Fältsparvar

Lite mer att läsa!

Lars Lundmark
Skådardagar
Stora Amundö