Tornfalk (Common Kestrel)

Tornfalk heter Falco tinnunculus på latin vilket betyder falk med “klingande läte”. Tornfalk är en medelstor rovfågel som ofta ses över fält och öppna ytor, som kalhyggen och myrar. Tornfalken har långa spretiga vingar och lång stjärt. Hannen har typiskt blågrått huvud och stjärt samt fläckad rödbrun rygg. Namnet tornfalk nämns år 1728 men är troligen älder. ”Torn-” syftar på arten vana att utnyttja högre byggnader och då användes ofta kyrktornen som boplats. Arten har också kallats kyrkofalk. Detta är en av Europas talrikaste rovfåglar. Lätet är ett stutsande ki-ki-ki-ki.

Tornfalk (Common Kestrel) vid Stafsinge. Halland
Stafsinge, Halland 10/09/2022
Tornfalk (Common Kestrel) vid Börringesjön, Skåne
Börringesjön, Skåne 14/08/2022

Tornfalk (Common Kestrel)

Tornfalk (Common Kestrel) på Öland
Öland 21/05/2022
Tornfalk (Common Kestrel) vid Revingefältet, Skåne
Revingefältet, Skåne 06/09/2020
Tornfalk (Common Kestrel) vid Torslandaviken, Göteborg
Torslandaviken, Göteborg 14/03/2020
Tornfalk (Common Kestrel) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 07/10/2018
Tornfalk (Common Kestrel) vid Ås kyrka, Öland
Ås kyrka, Öland 07/10/2018
Tornfalk (Common Kestrel) vid Björkäng, Halland
Björkäng, Halland 10/02/2018
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Munkagård, Halland
Munkagård, Halland 03/09/2017
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 03/09/2016

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Fyrvägen, Ottenby, Öland

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Fyrvägen, Ottenby, Öland
Fyrvägen, Ottenby, Öland 01/08/2016

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Munkagårdsfloen, Halland

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Munkagårdsfloen, Halland
Munkagårdsfloen, Halland 19/03/2016
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo 05/10/2014
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland 02/02/2014
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 24/06/2012
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Vallda Sandö, Kungsbacka
Vallda Sandö, Kungsbacka 14/04/2012
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 23/05/2011
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Ringhals, Halland
Ringhals, Halland 05/02/2011
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Ljungens Camping, Falsterbo
Ljungens Camping, Falsterbo 15/09/2008
Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Ljungens Camping, Falsterbo
Ljungens Camping, Falsterbo 30/08/2008

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Torslandaviken

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel, Torslandaviken
Torslandaviken, Göteborg 15/04/2007

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk