Bivråk (Honey Buzzard)

Bivråk heter Pernis apivorus på latin. ”Pernis” är hos Aristoteles namnet på en rovfågel och ”apivorus” betyder biätare. En bivråk är större, mer långvingad, mer långhalsad och har ett mindre huvud än ormvråken och glidflyger mjukt på nedåtkupade vingar. Bivråkens stjärt är också längre och mer tydligt bandad än ormvråkens, ofta med en till tre tunnare mörka tvärband vid basen, ett obandat mittparti och en bred mörk vingbakkant.

Bivråk (Honey Buzzared) nära Seby, Öland
Seby, ÖLand 26/05/2022
Bivråk (Honey Buzzard) vid Högryd i Halland
Högryd i Halland 20/06/2021

Bivråk (Honey Buzzard) vid Falsterbo Kanal. Skåne

Bivråk (Honey Buzzard) vid Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo Kanal, Skåne 06/09/2020
Bivråk (Honey Buzzard) vid Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 02/08/2020
Bivråk (Honey Buzzard) vid Gävunda, Dalarna
Gävunda, Dalarna 11/07/2019
Bivråk (Honey Buzzard) vid Börringesjön, Skåne
Börringesjön, Skåne 08/09/2018
Bivråk (Honey Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, Skåne, 06/09/2014
Bivråk (Honey Buzzard), Kolabacken, Falsterbo
Kolabacken, Falsterbo, Skåne 08/09/2013
Bivråk (Honey Buzzard), Näsby, södra Öland
Näsby, södra Öland, 23/05/2011

Bivråk (Honey Buzzard), Svindal, söder om Göteborg

Bivråk (Honey Buzzard), Svindal, söder om Göteborg
Svindal, söder om Göteborg, 10/05/2009

Bivråk (Honey Buzzard), Stora Amundö, söder om Göteborg
Bivråk (Honey Buzzard), Stora Amundö, söder om Göteborg

Bivråk (Honey Buzzard), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundön, söder om Göteborg, 08/09/2008
Bivråk (Honey Buzzard), Falsterbo Kanal, Skåne
Falsterbo kanal, Skåne 29/08/2008

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk