Brushane (Ruff)

Brushane heter Phiolomachus pugnax på latin. Det betyder ungefär krigisk och stridslysten. 25-30 cm. Brushane har under våren försommaren en praktdräkt där hannarna bär uppseendeväckande tofsar, kragar och andra brokiga fjädrar. Dräkterna varierar i färg från individ till individ. Knappt 2 individer är lika varandra. Fram på sommaren sedan krage och bröstsköld fällts blir hannen mer lik honan. Honan är mindre än hanen.¨

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg
Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 29/08/2021
Brushane (Ruff) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 05/08/2021
Brushane (Ruff) vid Fyrvägen. Ölands Södra Udde
Fyrvägen, Ölands Södra Udde 27/05/2021
Brushane (Ruff) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 20/06/2020
Brushane (Ruff) vid Getteröns naturreservat i Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat 28/03/2020
Brushane (Ruff) längs fyrvägen Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ottenby, Öland 10/05/2018
Brushane (Ruff) längs fyrvägen mot Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ottenby, Öland 09/05/2018
Brushane (Ruff), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015
Brushane (Ruff), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 21/07/2015
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 21/06/2013
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 04/07/2012
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 29/07/2011
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg 22/08/2010

Brushane (Ruff), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland

Brushane (Ruff), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 12/05/2009
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 30/04/2008

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot