Brushane (Ruff)

Brushane heter Phiolomachus pugnax på latin. Det betyder ungefär krigisk och stridslysten. 25-30 cm. Brushane har under våren försommaren en praktdräkt där hannarna bär uppseendeväckande tofsar, kragar och andra brokiga fjädrar. Dräkterna varierar i färg från individ till individ. Knappt 2 individer är lika varandra. Fram på sommaren sedan krage och bröstsköld fällts blir hannen mer lik honan. Honan är mindre än hanen.

Brushane (Ruff) längs Fyrvägen, Ölands Södra Udde

Brushane (Ruff) längs Fyrvägen, Ölands Södra Udde
Fyrvägen, Ölands Södra Udde 09/10/2022

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö utanför Göteborg

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö utanför Göteborg
Stora Amundö, utanför Göteborg, 09/09/2022

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg
Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg

Brushane (Ruff) vid Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 29/08/2021
Brushane (Ruff) vid Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 05/08/2021
Brushane (Ruff) vid Fyrvägen. Ölands Södra Udde
Fyrvägen, Ölands Södra Udde 27/05/2021
Brushane (Ruff) vid Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg
Hästhagen, Stora Amundö i Göteborg 20/06/2020
Brushane (Ruff) vid Getteröns naturreservat i Halland
Fågeltornsparkeringen, Getteröns naturreservat 28/03/2020
Brushane (Ruff) längs fyrvägen Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ottenby, Öland 10/05/2018
Brushane (Ruff) längs fyrvägen mot Ölands Södra Udde
Fyrvägen Ottenby, Öland 09/05/2018
Brushane (Ruff), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 25/07/2015
Brushane (Ruff), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland 24/07/2015
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 21/07/2015
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundö, Göteborg 21/06/2013
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 04/07/2012
Brushane (Ruff), Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 29/07/2011
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg 22/08/2010

Brushane (Ruff), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland

Brushane (Ruff), Fyrvägen, Ölands Södra Udde, Öland
Hahns fiskestugor, Ottenby, Öland 12/05/2009
Brushane (Ruff), Stora Amundö, Göteborg
Stora Amundön, söder Göteborg, 30/04/2008

Fågelarter i grupp Vadare

Strandskata | Fjällpipare | Gråhuvad vipa | Kaspisk pipare | Kustpipare | Ljungpipare | Mindre strandpipare | Orientpipare | Prärielöpare | Roskarl | Sibirisk tundrapipare | Stäppvipa | | Sumpvipa | Större strandpipare | Svartbent strandpipare | Tofsvipa | Ökenpipare | Dubbelbeckasin | Dvärgbeckasin | Enkelbeckasin | Större beckasinsnäppa | Myrspov | Rödspov | Småspov | Storspov | Brushane | Dammsnäppa | Drillsnäppa | Gluttsnäppa | Grönbena | Rödbena | Skogssnäppa | Svartsnäppa | Större gulbena | Kustsnäppa | Kärrsnäppa | Mosnäppa | Myrsnäppa | Tereksnäppa | Sandlöpare | Skärsnäppa | Småsnäppa | Spovsnäppa | Tuvsnäppa | Vitgumpsnäppa | Brednäbbad simsnäppa | Smalnäbbad simsnäppa | Skärfläcka | Styltlöpare | Tjockfot