Svarttärna (Black Tern)

Svarttärna (Black Tern) vid Görans Dämme, Öland

Svarttärna (Black Tern) vid Görans Dämme, Öland
Görans Dämme, Öland 25/05/2021

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 15/07/2015

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 04/07/2012

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland

Svarttärna (Black Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 30/07/2010

Svarttärna (Black Tern), Cavallino, Italien

Svarttärna (Black Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 09/07/2007

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule