Stenfalk (Merlin)

Stenfalk är vår minsta falk. Inte mycket större än en koltrast. Vingar förhållandevis korta, stjärten lång och tvärt avskuren. Hannen är på ovansidan blågrå med svarta spolstreck. Stjärten skiffergrå med ett brett svart band innanför den vita stjärtspetsen. Strupen gulvit, undersidan i övrigt rostgul med med svarta längsfläckar. Honan större än hannen. Hon har gråbrun rygg med svarta sträck. Undersidan gulvit med mörka streck och bruna längsgående fläckar.

Stenfalk (Merlin) vid Högryd, Halland

Stenfalk (Merlin) vid Högryd, Halland
Högryd, Halland 30/04/2023

Stenfalk (Merlin), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Stenfalk (Merlin), Skanör, Falsterbonäset, Skåne

Stenfalk (Merlin), Skanör, Falsterbonäset, Skåne
Skanör, Falsterbonäset, Skåne, 10/10/2015

Fågelarter i grupp Rovfåglar

Grågam | Gåsgam | Lammgam | Smutsgam | Dvärgörn | Havsörn | Kejsarörn | Kungsörn | Mindre skrikörn | Ormörn | Stäppörn | Större skrikörn | Blå kärrhök | Brun glada | Brun kärrhök | Fiskgjuse | Röd glada | Stäpphök | Svartvingad glada | Ängshök | Bivråk | Fjällvråk | Ormvråk | Duvhök | Sparvhök | Aftonfalk | Eleonorafalk | Jaktfalk | Lärkfalk | Pilgrimsfalk | Stenfalk | Tornfalk