Skräntärna (Caspian Tern)

Skräntärna heter Hydroprogre caspia på latin, tidigare Sterna Caspia. Hydroprogre kan översättas med vattensvala. Artnamnet Capian kan antingen betyda ”infödd ängel” eller att den kommer från Kaspiska havet där den häckar talrikt. Skräntärna är världens största tärna. C:a 50 cm med ett vingspann på c:a 130-140 cm. Kraftig röd näbb med svart spets och svart hjässa. Undersidan vit men i övrigt mest ljust grå. En talför tärna med ett distinkt kraxande läte. Ses oftast vid Östersjökusten.

Skräntärna (Caspian Tern) vid Ölands Södra Udde, Öland
Skräntärna (Caspian Tern) vid Ölands Södra Udde, Öland

Skräntärna (Caspian Tern) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 18/05/2020
Skräntärna (Caspian Tern) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 08/05/2018

Skräntärna (Caspian Tern), Ölands Södra Udde, Öland

Skräntärna (Caspian Tern), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 26/05/2017
Skräntärna (Caspian Tern), Södra Udden, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 06/07/2013
Skräntärna (Caspian Tern), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 30/07/2010

Fågelarter i grupp Måsar-Alkor

Bredstjärtad labb | Fjällabb | Kustlabb | Storlabb | Dvärgmås | Fiskmås | Ismås | Rosenmås | Skrattmås | Svarthuvad mås | Tretåig mås | Tärnmås | Gråtrut | Havstrut | Kaspisk trut | Medelhavstrut | Rödnäbbad trut | Silltrut | Vittrut | Vitvingad trut | Fisktärna | Kentsk tärna | Sandtärna | Silvertärna| Skräntärna | Skäggtärna | Småtärna | Svarttärna | Vitvingad tärna | Alkekung | Sillgrissla | Tobisgrissla | Tordmule